KAIP MOKYSIMĖS

Norėdami gauti vairuotojo pažymėjimą ir pradėti vairuoti, Jums reikia atlikti 5 pagrindinius žingsnius.

1. REGISTRACIJA

Užsiregistruokite į mūsų vairavimo mokyklą, užpildydami registracijos formą. Prieš registraciją taip pat galite pasirinkti vieną iš mokymosi planų.

2. ĮSTOJIMAS

Mes su Jumis susisiekiame, susitariame dėl susitikimo ir visų mokymo sąlygų aptarimo.

Ateidami, su savimi turėkite:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a),
 • Nuotrauką dokumentams 3×4 cm dydžio.

Apie mokymo pradžią informuosime.

3.1. KOSPORITA: TEORIJOS MOKYMASIS

Teorijos pamokos paprastai vyksta pirmadienį – ketvirtadienį nuo 16:30 val. Pamokų laikas derinamas su mokiniais, įvertinant jų užimtumą ir galimybes.

Teorijos kursą sudaro 40 ak. val. (1 ak.val. – 45 min.)

3.2. KOSPORITA: PRAKTIKOS UŽSIĖMIMAI (VAIRAVIMAS)

Įgiję pakankamai teorijos žinių, Jūs pradėsite praktinio vairavimo užsiėmimus.

Minimalus privalomas praktinio vairavimo kursas – 30 ak. val. (1 ak. val. – 45 min.). Siūloma 10-15 pamokų po 2-3 akademines valandas. Vairavimo instruktorius mokys Jus privalomų specialiųjų važiavimo manevrų uždaroje specialioje aikštelėje, vėliau – miesto gatvėmis Plungėje ir Telšiuose.

3.3. KOSPORITA: KET TESTAI

Lygiagrečiai teorijos bei praktinio vairavimo mokymosi metu spręsite KET testus mokymo klasėje. Tai galite daryti neribotai patogiu Jums laiku. Visada laukiame siekiančių įtvirtinti teorijos žinias ir šalinti spragas individualiose konsultacijose su teorijos mokytoju. Susitikimo metu ne tik galėsite pasitikrinti savo pasirengimą teorijos egzamino VĮ Regitra laikymui, bet ir pasitarti dėl registravimosi į egzaminą pasirinkimo laiko. Taip pat suteikiame dovanų prisijungimą prie ALS KET testų sprendimo iš namų ar bet kurios Jums patogios vietos. Tai ypač aktualu užsiėmusiems asmenims, neturintiems galimybės dažniau ateiti į mokymo klasę.

3.4. KOSPORITA: TEORIJOS ĮSKAITA

Baigus teorijos mokymo kursą Jūsų laukia teorijos įskaitą, analogiška teorijos egzaminui VĮ Regitra – tai yra 1 testas iš 30 klausimų, kuriam spręsti duodama 30 min. Įskaita išlaikyta, jeigu teisingai atsakote į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų.

3.5. KOSPORITA: PRAKTIKOS ĮSKAITA

Baigus praktinio vairavimo mokymo kursą, reikės laikyti galutinę praktinio vairavimo įskaitą. Įskaita yra filmuojama, jos trukmė  – 45 min. Įskaitos metu reikia atlikti du privalomus vairavimo elementus vairavimo mokymo aikštelėje, toliau vairavimas vyksta Plungės miesto gatvėmis. Įskaita išlaikyta, jeigu taisyklingai atlikti manevrai bei nėra kritinių klaidų, o nekritinių klaidų skaičius neviršija nustatytų kriterijų. Norėdami įtvirtinti ar patobulinti savo vairavimo įgūdžius, galėsite mokytis papildomai. Dėl papildomų pamokų pasitarkite su vairavimo instruktoriumi.

4.1. REGITRA: TEORIJOS EGZAMINAS

Po mokymo kurso baigimo ir sėkmingai išlaikytų mokyklinių teorijos bei praktinio vairavimo įskaitų, informacija apie Jūsų baigimą perduodama į VĮ Regitrą.

Kas toliau? Egzaminai VĮ Regitra.

Rekomenduojame dėl egzaminų laikymo datų pasitarti su Jus mokančiu mokytoju.

Teorijos egzaminas yra laikomas pirmas, tik jį išlaikę galėsite laikyti praktikos egzaminą. Šis egzaminas, yra skirtas įvertinti egzaminuojamojo asmens teorines žinias. Į egzaminą galite registruotis tiek atvykę į „Regitros“ padalinį, tiek internetu. Atvykstant Į teorijos egzaminą VĮ Regitra su savimi turėkite:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 083-1/a), kad sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti B kategorijos transporto priemonę;
 3. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad yra baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą. Kursus galite praeiti ir gauti pažymėjimą dviem būdais:

Egzaminą laiko kelių žmonių grupė vienu metu, salėje prie planšetinių arba paprastų kompiuterių. Esant patalpoje draudžiama ant savo stalo turėti bet kokių asmeninių daiktų, taipogi draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu arba kokiomis nors kitomis mobiliojo ryšio priemonėmis.

Egzamino metu Jums reikės atsakyti į pateiktą kiekį klausimų, kurių kiekis priklauso nuo laikomos kategorijos. B kategorijos egzamino metu reikia atsakyti į 30 klausimų, laikant kitų kategorijų egzaminus gali reikėti atsakyti ir į 35 klausimus. Atsakymams pateikti turėsite tiek laiko, kiek teste bus klausimų, pavyzdžiui, laikydami B kategorijos teorijos egzaminą turėsite atsakyti į 30 pateiktų klausimų per 30 minučių.

Teste galite praleisti klausimus ir prie jų grįžti vėliau, pateikiami klausimai yra sukurti pagal kelių eismo taisykles bei įvairias eismo situacijas, taip pat gali pasitaikyti ir klausimų iš techninės automobilio pusės. Pateikę savo galutinius atsakymus iš karto matysite savo rezultatą. Tam, kad egzaminas būtų laikomas išlaikytu, teisingai reikia atsakyti į ne mažiau kaip 80% pateiktų klausimų. Pateikę savo atsakymus taip pat turėsite galimybę peržiūrėti ir pasitikrinti testo metu padarytas klaidas, teisingai ir neteisingai atsakytus klausimus. Pasibaigus duotam testo laikui egzaminas užsibaigia automatiškai ir vertinimui pateikiami klausimai, kuriuos spėjote atsakyti.

Egzaminą galite bandyti laikyti neribotą kiekį kartų, tačiau neišlaikę, į jį pakartotinai galėsite registruotis ne greičiau kaip po 7 kalendorinių dienų. Kai jį išlaikysite – galėsite registruotis laikyti ir praktikos egzaminą. Išlaikytas teorijos egzaminas galios tol, kol išlaikysite praktikos egzaminą, tačiau ne ilgiau kaip vienerius metus. Jeigu užsiregistravote laikyti teorijos egzaminą, bet dėl kažkokių priežasčių nurodytą dieną atvykti negalėsite – apie tai turite informuoti „Regitrą“ ne anksčiau kaip vieną dieną prieš egzaminą, arba priešingu atveju, kita registracijos data bus nukelta mėnesiu laiko tolyn. Taipogi, dažnai pasitaiko atvejų, kai egzaminą bandantys laikyti asmenys sukčiauja naudodamiesi įvairia garso ar vaizdo perdavimo įranga. Dėl šios priežasties VĮ „Regitra“ stipriai sugriežtino sąlygas sukčiams ir jeigu Jūs būsite pagauti sukčiaujant egzamino metu – į jį pakartotinai registruotis galėsite ne greičiau kaip po metų.

Išlaikytas vairavimo praktikos egzamino rezultatas galioja vienerius metus.

4.2. REGITRA: PRAKTIKOS EGZAMINAS

Egzaminas laikomas pradėtu po to, kai egzaminuotojas supažindina egzaminuojamąjį su egzamino sąlygomis ir tvarka, atsako į egzaminuojamojo klausimus, susijusių su eismo sauga ir automobilio eksploatacija, egzaminuojamasis susipažįsta su VĮ „Regitra“ jam parinktos transporto priemonės valdymu, pabando ja važiuoti ir sutinka pradėti egzaminą.

Visas egzaminas vyksta gatvėje realiomis eismo sąlygomis. Praktikos egzaminas yra filmuojamas.

Kiekvienas klaidingas ar netinkamas egzaminuojamojo veiksmas vertinamas kaip viena klaida. Egzaminuojamojo padarytos klaidos ir jų skaičius lemia egzamino rezultatą. Egzaminuojamojo padarytas klaidas, jo įgūdžių ir gebėjimų įvertinimą bei egzamino rezultatą egzaminuotojas pateikia vairavimo egzamino ataskaitoje. Egzaminas vertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas.

Egzaminas vertinamas kaip neišlaikytas, jei egzaminuojamasis:

 • padaro devynias ir daugiau NK;
 • padaro šešias NK, kurios vertinamos kaip viena SPK;
 • padaro vieną KK.

Egzaminas vertinamas kaip neišlaikytas, jei nutraukiamas dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Egzaminavimo aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 41.1 ir 41.3 papunkčiuose numatytų aplinkybių. Šiuo ir 12 punkte nustatytais atvejais egzaminuojamasis, jei to pageidauja, grąžinamas atgal į VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo centrą kaip įmanoma trumpiausiu maršrutu, o VĮ „Regitra“ egzaminuoti skirtą transporto priemonę vairuoja egzaminuotojas.

 • Egzaminas vertinamas kaip išlaikytas, jei nėra pagrindo vertinti jį kaip neišlaikytą.
 • Egzaminas nevertinamas kaip išlaikytas arba neišlaikytas, jei nutraukiamas dėl nenumatytų aplinkybių (Egzaminavimo aprašo 41.2 papunktis):
  • ligos;
  • eismo įvykio ne dėl egzaminuojamojo kaltės;
  • pasikeitusių oro sąlygų (stipri liūtis, pūga ir pan.);
  • transporto priemonės gedimo.

5. REGITRA: VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS

Išlaikę teorijos ir praktikos egzaminus Regitroje Jūs galėsite užsisakyti savo vairuotojo pažymėjimą bet kuriame VĮ Regitra padalinyje.