APIE KOSPORITĄ

VAIRAVIMO MOKYKLA BE STRESO!

Mūsų vairavimo mokykloje dirba profesionali mokytojų komanda, kantriai ir atkakliai atliekanti savo misiją – užtikrindami aukštą mokymo kokybę bei malonų bendravimą, išleisti kultūringus ir tolerantiškus vairuotojus, gebančius priimti sprendimus kelyje atsakingai, su pamatuota rizika ir drąsa.

MŪSŲ VERTYBĖS IR STRATEGIJA

Kiekvienas mūsų mokinys – unikali, nepakartojama, labai vertinga asmenybė. Jums siūlome mokymą, taikomą individualiai pagal asmenybes savybes ir prigimtinius gebėjimus, su pagarba ir atsakomybe.

Šeimyniškai rūpindamiesi kiekvienu mokiniu, kuriame aplinką lengvam mokymuisi ir atviram bendravimui, greitai reaguojame į Jūsų poreikius.

Ko laukiame iš Jūsų? – nuoširdaus domėjimosi, kantrybės, noro ir ryžto išmokti puikiai vairuoti.

Ar bus lengva? BUS ĮDOMU!

Mūsų mokykla yra vienintelė Plungėje ilgametė Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos narė. Asociacijos pagrindinis tikslas – saugus eismas ir KET laikymosi bei saugaus elgesio kelyje užtikrinimas. Kosporita savo veikla aktyviai prisideda prie šios svarbios iniciatyvos įgyvendinimo.